Dyktatura znika

0 %

Znikający dyktator

Wpłać datek na Strefę Solidarności i patrz, jak znika dyktatura.
Błędna kwota
Błędny kod

Lub przelej na numer konta:
19 2490 0005 0000 4520 3480 9970

Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe Fundacji

Zebraliśmy już 0

0

Każda wpłata sprawia, że dyktator staje się coraz bardziej bezbronny. Wpłać datek i obserwuj, jak zmienia się portret. Wspólnymi siłami możemy zatrzymać brutalne represje wobec demonstrujących i walczących o demokrację na Białorusi.

Na co zbieramy

Wolność słowa to fundament każdego demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa. Wobec masowych demonstracji i brutalnych represji po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi - jej wspieranie staje się szczególnie ważne. Dlatego właśnie celem akcji „Vanishing Dictator” jest zebranie środków na pomoc dla niezależnych białoruskich dziennikarzy, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarzy Telewizji Biełsat.

Od początku protestów zatrzymano ponad 33 000 osób. Ponad 500 razy zatrzymywano dziennikarzy, a jedną z największych grup spośród nich stanowią współpracownicy Biełsatu. Chcemy to zahamować i wesprzeć głos tych, którym autorytarny reżim próbuje go odebrać.

Zebrane środki pozwolą Fundacji Strefa Solidarności zapewnić: prześladowanym dziennikarzom - pomoc prawną i materialną za czas, w którym z powodu represji nie mogli pracować; zatrzymanym - paczki z podstawowymi artykułami żywnościowymi i higienicznymi; rodzinom aresztowanych – zapomogi i wsparcie socjalne; wszystkim pozostającym na wolności - narzędzia pracy dzięki uzupełnieniu sprzętu skonfiskowanego przez aparat represji. Poprzez wpłaty chcemy też pokazać światu, że dyktatura może raz na zawsze zniknąć.

o fundacji

Fundacja Strefa Solidarności powstała w 2017 roku, a jej celem są działania na rzecz rozwoju społeczeństw obywatelskich i ochrony wolności słowa na obszarze państw b. ZSRR. Fundacja szczególny nacisk kładzie na wspieranie pierwszej, niezależnej białoruskiej stacji telewizyjnej – Belsat TV – alternatywy dla reżimowych oraz rosyjskich mediów informacyjnych.

JAK TO DZIAŁA?

1.Każda wpłata zbliża nas do zmiany portretu. 

2.Stopniowo będą znikać groźne dyktatorskie atrybuty, a pojawiać się będą hasła z pokojowych demonstracji na Białorusi.

3.Atrybuty znikają po zebraniu odpowiedniej kwoty.

KONTAKT

ORGANIZATOR: Fundacja Strefa Solidarności, info@solidarityzone.org

MEDIA: Justyna Sztengreber, justyna@sztengreber.com, +48 796 446 663

partnerzy akcji